Loading...

Thai Startup เข้าร่วมหารือกับตัวแทนพรรคก้าวไกล

สมาคม Thai Startup นำโดยนายกสมาคม อุปนายก และเลขาธิการ เข้าร่วมหารือกับตัวแทนพรรคก้าวไกล สส.เท้ง คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าว Geek) และ สส.เติ้ล คุณวรภพ วิริยะโรจน์ หารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนักสร้าง Makers Economy, การสนับสนุนสตาร์ทอัพ และการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของประเทศร่วมกัน ในวาระนี้ทางสมาคมได้แชร์ถึงภาพรวม Ecosystem และปัญหาที่สตาร์ทอัพพบ การแชร์ Concept Paper ที่ศึกษาด้านหน้าที่และบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ และหารือแนวทางตามกลยุทธ์ “5 หา” (หาตลาด หาทุน หาคน หาเพื่อน หาทางออก) ของทางสมาคมทางทีมงานพรรคก้าวไกลได้หารือไอเดีย 1. ...

One Million Club

ขอแสดงความยินดีกับ 11 สมาชิก ที่ได้รับรางวัล “One Million Club” บริษัทที่มีผู้ใช้เกิน 1 ล้านคน BitkubFlash ExpressGoWabiHungry HubiTAX ThailandQueQ – No more Queue ...

“Friends of Makers” Awards

ประกาศรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับรางวัล “Friends of Makers” Awards ที่ช่วยขับเคลื่อน startup ecosystem ไทยร่วมกับสมาคมในปีที่ผ่านมา รางวัลแบ่งออกเป็น 10 สาขาดังนี้ The Corporate Connector [2 รางวัล]1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)2. ...